Li estarem molt agraïts que ens comuniqui qualsevol error, millora o idea sobre el portal i el seu funcionament.
ACTIVITATS CURSOS ESPAIS ENTITATS REGISTRAR-ME
L'HOSPICI...
Modul II de formació bàsica. Curs de preparació a la prova d'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (MATÍ)
Detallat en el resum del curs _ Inici: 19-09-2017
Ajuntament de Palamós
 

El sistema educatiu permet accedir als cicles formatius de grau superior, mitjançant una prova d' accés, a totes aquelles persones majors de 19 anys (l'any de fer les proves) i que no tinguin la titulació requerida (el títol de batxillerat, el COU o la FP2 aprovat).
També poden fer aquesta prova els majors de 18 anys (l'any de fer les proves) que hagin cursat un CFGM d'acord amb el quadre d'afinitats entre cicles (famílies professionals relacionades). Aquests alumnes estan exempts de fer la prova específica.

La prova d'accés als CFGS consta de dues parts: una comuna a tots els cicles, i una part específica amb matèries relacionades amb el CFGS que l'alumnat farà.

En el nostre centre es fan les classes de la part comuna de la prova (matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa) i les següents assignatures específiques ( que no són per a tots els alumnes ):

o Francès
o Geografia

La resta d'assignatures específiques es poden cursar a distància mitjançant l'Institut Obert de Catalunya.
Grup matí

Dies part comuna: dilluns: de 9 a 1 h del migdia
dimarts, dimecres i dijous de 9.30 a 11.30 h del matí- Dies assignatures específiques:

o Geografia: dilluns de 5 a 8 h del vespre


o Francès: dimecres d' 11.30 a 12.30 h del migdia
divendres de 9.30 a 11.30 h del matí

El preu és de 170€ l'inscripció més 80€ per cada assignatura específica.

Lloc: Aula d'aprenentatge C. Riera, 31
Inscripcions: del 12 al 22 de juny. A partir de  l' 11 de juliol continuen les inscripcions  fins a exhauriment de places vacants.
Inici : 19 de setembre

MATRICULA'T
Per poder matricular-vos d'un curs heu d'autentificar-vos clicant aquí.
Per poder accedir i realitzar accions a l'Hospici ha d'entrar el seu DNI i contrassenya. Si no recorda la contrassenya cliqui aquí. Si no té usuari, pot crear-lo aquí.
Deixa un suggeriment